Grzymalska Alicja Barbara

Zdjęcie

Urodziła się w 1966 roku we Wrocławiu.

W latach 1986 – 1989 angażowała się w działalność młodzieżowych organizacji podziemnych na terenie Wrocławia. Należała do „Solidarności Walczącej”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów i Solidarności Polsko – Czechosłowackiej. Była aktywnym uczestnikiem happeningów organizowanych przez Pomarańczową Alternatywę. Brała udział w strajku studenckim na Uniwersytecie Wrocławskim oraz antyreżimowych manifestacjach „Solidarności Walczącej”. Zajmowała się kolportażem prasy podziemnej, malowała antykomunistyczne napisy na murach. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 490/2019 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.