Grzymalska Leokadia

Zdjęcie

Urodziła się 1932 roku w m. Stołowicze

W latach 1986 – 1989 była zaangażowana w działalność konspiracyjną na terenie Wrocławia. Organizowała pomoc dla osób represjonowanych. Współpracowała m. in. z Pomarańczową Alternatywą i „Solidarnością Walczącą”. Udostępniała swoje mieszkanie na spotkania konspiracyjne, kolportowała również wydawnictwa podziemne. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 490/2019 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.