Gumowski Leszek Andrzej (Piła)

Zdjęcie

Urodził się w 1958 roku w Pile.

W 1983 roku wstąpił do struktur „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w tej organizacji był zaangażowany głównie w druk wydawnictw podziemnych. Brał udział w szkoleniu z zakresu druku w technice sitodruku, które odbyło się w 1984 roku w Łodzi. Dostarczał papier, tusz i inne materiały konieczne do druku. Uczestniczył również w kolportażu. Przez krótki okres w swoim mieszkaniu przechowywał nadajnik radia „Solidarność”. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 453/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.