Gustab Dariusz (Wałbrzych)

Zdjęcie

Urodził się 5 lutego 1969 roku w Wałbrzychu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczył w akcjach ulotkowych na ulicach, oraz w akcjach malowania antyreżimowych napisów na murach w Wałbrzychu, Świdnicy i Świebodzicach. 31 sierpnia 1982 roku wziął udział w antykomunistycznej manifestacji i starciach demonstrantów z ZOMO w Wałbrzychu. Od 1984 roku należał do Grupy Wykonawczej Solidarności Walczącej. Kolportował podziemne wydawnictwa w tym m.in. „Solidarność Walczącą” i „Biuletyn Dolnośląski”. Od 1986 roku współpracował z wrocławskim Międzyszkolnym Komitetem Oporu, organizował kolportaż niezależnej prasy MKO na terenie Wałbrzycha i okolic, m.in. „Szkoły Podziemnej”, „BIUST-u”, „Wieszcza”, „HEJ”, „Zamiast”, „MON stop”. W 1987 roku współorganizował emisje audycji Radia SW na terenie Wałbrzycha. Był także współorganizatorem manifestacji na ulicach Wałbrzycha i Świdnicy. Uczestniczył w wielu pielgrzymkach, w trakcie których rozprowadzał wydawnictwa podziemne i wywieszał transparenty patriotyczne. Podczas jednej z nich, na placu pod klasztorem na Jasnej Górze, w czasie głównej Mszy z udziałem tysięcy pielgrzymów, wywiesił na wieżyczce telewizji transparent z napisem „Solidarność Walcząca”. W 1987 roku, w Gdańsku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II został zatrzymany i pobity na komisariacie kolejowym za nieudaną próbę wywieszenia transparentu z napisem „Niepodległość” na spotkaniu z papieżem.
Od 1988 roku działał w Ruchu Młodzieży Niezależnej. W latach 1988 – 1989 pracował jako elektryk w Lokomotywowni Dworzec Główny w Wałbrzychu, gdzie kolportował wydawnictwa podziemne i organizował grupę pracowników do założenia NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1988 roku został inicjatorem powołania KZ „S” w tym mieście. W 1989 roku współpracował z Komitetem Obywatelskim w Wałbrzychu i brał czynny udział w kampanii wyborczej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą.