Guzowska Elżbieta

Zdjęcie

Urodziła się 5 grudnia 1964 roku w Lubaniu.

W latach 1982 – 1989 hurtowo kolportowała wydawnictwa podziemne w tym m.in. „Tygodnik Wojenny”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”, „Tygodnik Mazowsze”, a także książki Wydawnictwa „NOWA”, „Krąg”, „CDN”. Współpracowała z Grupami Oporu „Solidarni”. W latach 1982 – 1989 współpracowała z parafią św. St. Kostki w Warszawie, udzielała pomocy osobom represjonowanym i ich rodzinom. W latach 1987 – 1989 należała do warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej” powstałego z grupy „Alternatywa” oraz do Polskiej Partii Niepodległościowej. Udostępniała mieszkanie na spotkania konspiracyjne i druk wydawnictw podziemnych. W latach 1987 – 1989 odpowiadała za przygotowanie maszynopisów pism „Sprawa” (PPN), „Alternatywa” i „WiS” („Solidarność Walcząca”). W 2018 roku została odznaczona Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.