Guzowski Bolesław

Zdjęcie

Urodził się 15 grudnia 1943 roku w Burakowie.

Od 1982 roku był zaangażowany w kolportaż nielegalnych pism i wydawnictw, w tym m.in. „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „CDN – Głos Wolnego Robotnika”. Od 1983 roku pracował w Fabryce Wyrobów z Proszków Spiekanych w Łomiankach. Od 1986 roku aktywnie działał w ramach warszawskiej „Solidarności Walczącej”, odpowiadając m.in. za dostawę materiałów poligraficznych, uczestniczył także w akcjach ulotkowych i manifestacjach, prowadził kolportaż pism warszawskiej SW m.in. „Alternatywa” i „Solidarność Walcząca”. 30 kwietnia 1986 roku Bolesław Guzowski został zatrzymany podczas próby wniesienia na teren zakładu pracy tysiąca ulotek nawołujących do udziału w kontrpochodzie pierwszomajowym. Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy, a postępowanie było prowadzone w trybie przyspieszonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. 2 maja 1986 roku został skazany na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, karę grzywny w wysokości 50000 zł oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Jednocześnie uchylono wobec niego areszt tymczasowy a w dniu 1 sierpnia 1986 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył postępowanie karne na mocy amnestii. Pomimo represji Bolesław Guzowski nie zrezygnował z dostarczania nielegalnej prasy do FSO i Huty Warszawa. Był również członkiem służby porządkowej w Kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. Przed obchodami 1 maja 1987 roku kilkakrotnie wzywano go na rozmowy ostrzegawcze, na których potwierdził zamiar uczestnictwa w kontrpochodzie pierwszomajowym, który miał wyruszyć spod Kościoła św. Stanisława Kostki. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 1987 roku został zatrzymany prewencyjnie na 48 godzin. W latach 1986 – 1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Był rozpracowywany przez SB – SOR o kryptonimie ,,Kurier”. W 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, w 2015 roku Krzyżem Wolności i Solidarności, w 2019 roku Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W 2015 roku uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.