Guzowski Jacek

Zdjęcie

Urodził się 22 czerwca 1968 roku w Warszawie.

W latach 1984 – 1986 współpracował z Młodzieżowym Komitetem Oporu w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Artystycznych w Warszawie. Do 1989 roku był kolporterem prasy podziemnej. W 1986 roku przyłączył się do struktur „Solidarności Walczącej” i został jej zaprzysiężonym członkiem. Był współzałożycielem warszawskiego oddziału „Solidarności Walczącej” powstałej z grupy „Alternatywa”. Był pomysłodawcą, założycielem i szefem Grup Wykonawczych SW. Jacek Guzowski prowadził podziemną działalność poligraficzną, uczestniczył w druku i kolportażu pism warszawskiego SW w tym m.in. pism „Wolny Strzelec”, „Alternatywa”, „Solidarność Walcząca”, „Warszawski Biuletyn Uliczny”. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych, pikietach i demonstracjach. Współpracował też z innymi organizacjami podziemia w tym z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności (MRKS), Grupami Oporu Solidarni oraz Polską Partią Socjalistyczną (frakcja Rewolucja Demokratyczna). W październiku 1987 roku odmówił pełnienia służby wojskowej. Przez kilka miesięcy był poszukiwany przez WSW. W 1990 roku został skazany przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata. W 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, w 2015 roku Krzyżem Wolności i Solidarności, w 2019 roku Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W 2016 roku uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Był rozpracowywany przez SB – SOR o kryptonimie ,,Działacze”.