Gviniashvili Tariel (Gruzja)

Zdjęcie

Gviniashvili Tariel, ur. 22 września 1960 w Gruzji

Członek ,,Demokracji i Niepodległości’’, Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej i Centrum Koordynacyjnego Warszawa ’90.

W 1978 roku wraz z przyjaciółmi utworzył podziemną organizację patriotyczną “SEGO” (Gruzińska Organizacja Narodowo – Wyzwoleńcza”). Organizują produkcję ulotek, nawołujących obywateli do prowadzenia walki z reżimem sowieckim, kolportują antykomunistyczną literaturę. W 1983 roku wraz z członkami organizacji został aresztowany przez KGB, i 31 maja 1983 sąd najwyższy ZSSR skazał go na 4 lata łagrów o zaostrzonym reżimie. Wyrok odbywał w łagrach dla więźniów politycznych w obwodzie Permskim.

Po odbyciu wyroku, Gwiniaszwili wznowił działalność w Gruzińskiej Organizacji Narodowo – Wyzwoleńczej (1987), a w roku następnym został wybrany do zarządu patriotyczno – politycznego Stowarzyszenia Ilii Czawczawadze. Uczestniczył we wszystkich pracach, prowadzonych przez tą organizację, m. in. w spotkaniach z separatystami abchaskimi i osetyńskimi w celu uregulowania stosunków.

W roku 1990 członek Narodowego Kongresu Gruzji.

Tarieł Gwiniaszwili przystąpił w jesieni 1990 roku do utworzonej w Warszawie organizacji “Centrum Koordynacyjne Warszawa ’90”, która skupiała większość organizacji niepodległościowych z ZSSR, oraz z Polski, Czechosłowacji, Bułgarii, Laosu. Organizacja działała ponad 2 lata, a rezultatem działalności była współpraca informacyjna i polityczna, wspólne konferencje w Polsce i w republikach ówczesnego ZSSR, szkolenie poligraficzne, przerzut sprzętu poligraficznego, literatury i środków łączności z Polski na Wschód. Uczestniczył w międzynarodowych spotkaniach i konferencjach w Wilnie, Warszawie, Tallinnie, Peterburgu, Rydze, Tartu, Kijowie, Bursztynie, w Moskwie. Przedstawiciele “SW” korzystali z zaproszeń wystawionych przez Gwiniaszwili na blankietach organizacji, oraz z gościny w jego domu. W chwili obecnej Tarieł Gwiniaszwili jest członkiem gruzińskiego “Memoriału”, gdzie kieruje komisją do spraw łączności z zagranicą. W 1991 był przewodnikiem Jadwigi Chmielowskiej w rejonie Cchinwali, (w czasie nasilenia konfliktu). Wraz z Jadwigą Chmielowską odwiedzili również diasporę Gruzińską w Paryżu, gdzie doszło do wielu ciekawych spotkań i nawiązania współpracy. Kontakty Tarieła Gwiniaszwili z Wydziałem Wschodnim “SW” (Jadwiga Chmielowska i Piotr Hlebowicz) istnieją do dnia dzisiejszego. Popularyzator Polski w Gruzji, w przeszłości współpracował także z Urszulą Doroszewską. Uczestniczył w obchodach 25-lecia powstania “SW”.

W 2009 Prezydent RP profesor Lech Kaczyński odznaczył Tarieła Gwiniaszwili Orderem Zasługi RP, od Kornela Morawieckiego otrzymał Krzyż Solidarności Walczącej na uroczystościach XXXV rocznicy SW w Gdyni (2012).

Międzynarodowy obserwator wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce w 2015 roku.