Gwoździewicz Karol (senior)

Zdjęcie

ur. 17 października 1924 w Andrychowie, zmarł 13 listopada 2015

W 1941 roku został skierowany do prac przymusowych w Bielsku Białej, jako kominiarz. Pracując z Pawłem Kusym, został zaprzysiężony w struktury Z.W.Z (Związek Walki Zbrojnej) pod pseudonimem Bajan. W roku 1943 został aresztowany przez Gestapo w Bielsku Białej. W 1945 roku podjął pracę w R.U.T w Katowicach (Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny).W 1946 roku wstąpił do PSL Stanisława Mikołajczyka. Od 1980 roku Należał do “Solidarności” w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym. Od początku stanu wojennego (od 13 grudnia 1981) współpracował z ukrywającymi się członkami Regionu Śląsko – Dąbrowskiego. W styczniu 1982 roku w, rozpracował oficerów S.B. działających w G.O.P (Górnośląski Okręg Przemysłowy). W 1985 roku nawiązał współpracę pomiędzy S.w.S (Solidarność z “Solidarnością”) w Londynie (Tadeusz Jarski – Jarzębowski), a strukturami śląskiego podziemia. Był kolporterem prasy podziemnej na Śląsku i w Małopolsce, a także członkiem „Solidarności Walczącej”. Prowadził tzw. skrzynkę kontaktową “Solidarności”, “Solidarności Walczącej”, PPN oraz był w komórce wywiadu i analiz. Ukrywał w swoim domu w Andrychowie poszukiwaną listem gończym Janinę Jadwigę Chmielowską. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w grudniu 2009 roku, a pośmiertnie otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.