Gwoździewicz Karol (junior)

Zdjęcie

Urodził się 13 czerwca 1948 roku w Andrychowie.

W 1968 roku ukończył Technikum Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szopienicach. W latach 1968 – 2004 był zatrudniony w Zakładach Cynkowych Silesia w Katowicach (od 1996 Zakłady Metalurgiczne Silesia SA). W marcu 1968 roku uczestniczył w demonstracjach studenckich w Katowicach. W latach 1970 – 1973 należał do ZMS, przewodniczył Komisji Wydziałowej. W latach 1978 – 1980 sporadycznie kolportował niezależne wydawnictwa WZZ, ROPCiO i KSS KOR w Silesii (m.in. „Ruch Związkowy”, „Robotnik”). W październiku 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, należał do KZ w Silesii, współorganizował zebrania MKZ Katowice odbywających się w Silesii. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował mieszkania i zaopatrzenie dla ukrywających się Jadwigi Chmielowskiej i Jana Górnego. Od 1982 roku inicjował i współorganizował tzw. latające biblioteki. W latach 1983 – 1987 należał do KPN. Od 1983 roku był dostawcą materiałów poligraficznych dla podziemnej drukarni w Gliwicach. W latch 1983 – 1989 łącznikiem RKK. W latach 1985 – 1987 współpracownikiem RKW odpowiedzialny za kontakt z Tadeuszem Jarzębowskim (Jarskim) z londyńskiej „Solidarity with Solidarity”. W latach 1984 – 1988 blisko współpracował i orgaznizował spotkania RKW z Andrzejem Rozpłochowskim. W latach 1985 – 1990 był zaprzysiężonym członek „Solidarności Walczącej”. W 1989 roku współredagował pismo „Przegląd Jastrzębsko-Rybnicki”, drukował i kolportował pisma „PIK” i „WiS”. W latach 1987 – 1993 należał do Polskiej Partii Niepodległościowej.