Hebrowska Bożena

Zdjęcie

Urodziła się w 1951 r. w Chorzowie

W latach 1978 – 1980 była zaangażowana w kolportaż niezależnych wydawnictw KSS KOR – grupy w ISS Katowice. Od 30 grudnia 1981 roku do marca 1982 roku ukrywała poszukiwaną listem gończym Jadwigę Chmielowską, członka Zarządu Regionu Ślasko- Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W latach 1982 – 1990 była łączniczką Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Brała udział w początkach druku ulotek. Zorganizowała pocztę podziemną. Przygotowała zespół zajmujący się kontaktami z matką ukrywającej się Jadwigi Chmielowskiej. Do 1990 roku kolportowała prasę podziemnej na terenie Śląska.