Hejcz Barbara Zofia

Zdjęcie

Urodziła się 16 sierpnia 1956 w Gdańsku.

W latach 1978 – 1982 studiowała pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim, w 2001 roku uzyskała magisterium. W latach 1975 – 1977 była zatrudniona jako nauczycielka języka angielskiego w szkołach podstawowych w Gdańsku. W latach 1978 – 1979 brała udział w niezależnych obchodach rocznic Grudnia ’70. W latach 1979 – 1980 współpracowała z KSS KOR, SKS i WZZ Wybrzeża. W ramach tej współpracy m.in. udostępniała mieszkanie na spotkania, kolportowała niezależne wydawnictwa, organizowała koła samokształceniowe. W sierpniu 1980 roku uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pełniła rolę łączniczki między strajkującymi zakładami, kolportowała ulotki i pisma strajkowe. We wrześniu 1980 roku współorganizowała struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UG, należała do Tymczasowego Komitetu Założycielskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku została internowana i osadzona w Ośrodkach Odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Bydgoszczy-Fordonie i Gołdapi. W Gołdapii była zaangażowana w wydawanie pisma „Gołdapianka” oraz w głodówki. 29 kwietnia 1982 roku została zwolniona. Od kwietnia do sierpnia 1982 roku należała do SKS NZS Trójmiasto, gdzie m.in. kolportowała podziemne wydawnictwa takie jak „Gryps”, „Niezależny Serwis Informacyjny”, „CDN. Niezależnego Pisma Wybrzeża” oraz książki, znaczki poczt podziemnych. Współpracowała z Bogdanem Borusewiczem. Pomagała rodzinom osób represjonowanych. 30 sierpnia 1982 roku została aresztowana i osadzona w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 20 kwietnia 1983 roku została zwolniona. Postępowanie wobec niej umorzono. W latach 1984 – 1985 pracowała jako wychowawczyni w internacie przy Pomaturalnym Studium Pielęgniarek w Gdańsku. W latach 1985 – 1994 była zatrudniona w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego Stoczni Gdańskiej im. Lenina (od 1990 Stoczni Gdańskiej SA). W latach 1984 – 1985 działała w strukturach Młodej Inteligencji Katolickiej. W latach 1985 – 1987 kolportowała podziemne wydawnictwa m.in. „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego” oraz „Rozwaga i Solidarność”. W połowie 1987 roku została zatrzymana na 48 godzin, a w jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję, w wyniku której znaleziono wydawnictwa „Solidarności Walczącej”. Wkrótce została skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Od kwietnia 1986 roku Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku rozpracowywał Barbarę Hejcz w ramach SOR kryptonim „Ośmiornica”. W wyniku prowadzonych czynności, okazało się, że od 1986 roku, Barbara Hejcz należała do Solidarności Walczącej. W 1989 roku weszła w skład KZ „S” w ZSBO SG. W 2012 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 roku otrzymała Krzyż Wolności i Solidarności.
Od 27 sierpnia 1982 roku do 11 maja 1983 roku była rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS o kryptonimie „Latawiec”. Od 7 kwietnia 1986 roku do 29 stycznia 1990 roku była rozpracowywana przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR o kryptonimie „Ośmiornica”.