Hejnowicz Radosław

Zdjęcie

Urodził się w 1964 roku we Wrocławiu.

Studiował bankowość i finanse na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1981 – 1984 uczestniczył w działalności opozycji demokratycznej. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, brał udział w działalności młodzieżowych organizacji niezależnych. W latach 1981 – 1984, do czasu rewizji, która miała miejsce 11 grudnia 1984 roku, w jego mieszkaniu znajdowały się materiały drukarskie (tusz) dla prasy niezależnej. Dostarczał materiały drukarskie oraz kolportował wydawnictwa podziemne w tym m.in. „Z Dnia na Dzień” i “Solidarność Walcząca”. Uczestniczył też w akcjach ulotkowych i plakatowych we wrocławskich szkołach średnich oraz na terenie miasta Wrocławia. W latach 1982 – 1984 brał udział w antyreżimowych demonstracjach ulicznych. W latach 1982 – 1985 członek Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej. 11 grudnia 1984 roku został zatrzymany i w wyniku pracy operacyjnej Tadeusza Puczki TW “Bolek”, zainstalowanego w środowisku Polskiej Niezależnej Organizacji Młodzieżowej, uznany za konfidenta. Po tych wydarzeniach Radosław Hejnowicz wycofał się z działalności opozycyjnej i zaangażował w działalność Duszpasterstwa Akademickiego z ramienia którego brał czynny udział w kampanii wyborczej 1989 roku. Po 1989 roku został zatrudniony w Banku Zachodnim WBK.