Herburt Andrzej

Zdjęcie

Urodził się 16 stycznia 1943 roku w Sochaczewie.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W latach 1967-1982 był zatrudniony w Inwestprojekcie we Wrocławiu. Od września 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” Inwestprojekcie. Kolportował wydawnictwa niezależne. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, współorganizował (razem z Barbarą Gruszczyńską i żoną Martą) pomoc dla rodzin osób internowanych i więzionych. Wraz z żoną zajmował się hurtowym kolportażem wydawnictw niezależnych. Organizował stałe dostawy z Warszawy, Lublina i Wrocławia, takich tytułów prasy podziemnej jak m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „PWA”, „Z Dnia na Dzień”, wrocławską „Solidarność Walczącą”. W skład dostaw wchodziła również prasa łódzka, książki bezdebitowe (m.in. „Kręgu”, „NOW”ej, Oficyny Liberałów, Wydawnictwa „Antyk”), znaczków, pocztówek czy kalendarzy. W latach 1986 – 1989 współpracował w zakresie kolportażu z łódzkim oddziałem „Solidarności Walczącej”. W czerwcu 1987 roku, wraz z żoną, projektował winiety pism łódzkich, znaczki, kalendarze, pocztówki, transparenty dla KPN oraz sztandar łódzkiej „Solidarności”. W roku 1982 roku został właścicielem firmy architektonicznej.