Hładczuk Jarosław Gabriel (Głogów)

Zdjęcie

Urodził się w 1960 roku w m. Sława

Od początku lat osiemdziesiątych był bliskim współpracownikiem działaczy NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego Edwarda Papenfusa i Jana Gacy, którzy wprowadzili go w tajniki drukowania nielegalnych wydawnictw. W drukarni, która mieściła się w prywatnym mieszkaniu, powielał a następnie rozprowadzał po Głogowie takie tytuły jak: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, „Biuletyn Informacyjny” – regionalne pismo z Polkowic. Zajmował się także drukowaniem kartek świątecznych oraz kalendarzy rocznych „Solidarności”. Na szczególną uwagę zwracały unikatowe prace, ukazujące się pod tytułem „Lubin Oskarża – 82” (proporczyki, albumy) wykonane w związku z tzw. wydarzeniami lubińskimi. W 1982 roku mieszkanie Jarosława Hładczuka zostało objęte przez SB tzw. kontrolą operacyjną, która trwała aż do 1989 roku. W 2015 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 541/2015 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.