Hohendorff Adam Zbigniew

Zdjęcie

Urodził się w 1961 roku w m. Warszawa

Od października 1980 roku działał w strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Łódzkiego, prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych i współorganizował wykłady Towarzystwa Kursów Naukowych. W styczniu i w lutym 1981 roku oraz w dniach 14 i 15 grudnia 1981 roku, uczestniczył w strajkach studenckich (wchodził w skład redakcji pisma strajkowego „Akces”). Był sygnatariuszem deklaracji Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość. Od 1982 roku współpracował z wydawnictwami podziemnymi takimi jak: „Solidarność Walcząca”, „Szaniec”, „Biuletyn Łódzki”. W związku z zarzutem udziału w zbiegowisku publicznym i ataku na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej podczas manifestacji odbytej 31 sierpnia 1982 roku w Warszawie, został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa–Białołęka, gdzie przebywał od 2 września do 4 października 1982 roku. W konsekwencji powyższych okoliczności został zawieszony w prawach studenta na pół roku. W latach 1984 – 1985 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 375/2016 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.