Hryciuk Zbigniew Adam (Brzeg)

Zdjęcie

Zbigniew Adam Hryciuk , ur. 29 III 1937 we Lwowie, zm. 30 V 2014 w Brzegu. Ukończył Szkołę Podstawową w Szczecinie (1951).

1951–1972 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy Auto-Sped w Brzegu, Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego tamże, 1972–1982 mechanik samochodowy w PKS Opole-Oddział Towarowo-Osobowy w Brzegu.

Od IX 1980 w „S”, we IX założyciel, przew. Komitetu Założycielskiego, od 15 I 1981 przew. KZ; od 12 IV 1981 członek Zarządu MKK w Brzegu; 29-30 VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

XII 1981 – 1982 współzałożyciel, przew. TKZ w zakładzie pracy m.in. zbierania składek związkowych (z Danutą Pawlik i Janem Wawrykiem); 17 II 1982 – II 1989 współzałożyciel, członek Tajnej MKK Ziemi Brzeskiej. 1 V 1982 uczestnik akcji protestacyjnej na terenie oddziału PKS. XI 1982 – 1990 członek zaprzysiężony SW. 1982–1989 współpracownik redakcji podziemnego pisma „Prostownik”; 1982–1989 drukarz ulotek, „Prostownika”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”, autor i drukarz kart świątecznych „S”. 1982–1989 organizator i uczestnik akcji ulotkowych w Brzegu oraz kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. książek, kart świątecznych, spinek, znaczków oraz pism m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Prostownik”, „Biuletyn Dolnośląski”. 1982–1988 kilkukrotnie rewidowany (m.in. 13 IV 1982, 3 XI 1983).

1983–1997 mechanik samochodowy w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud Opole-Ekspozytura w Brzegu. 3 XI 1983 aresztowany, osadzony w AŚ WUSW w Opolu, zwolniony z pracy, 23 XII 1983 zwolniony z aresztu po interwencji bpa Antoniego Adamiuka, odpowiadał z wolnej stopy (z Januszem Kajdzikiem), 27 XII 1983 – II 1984 na zwolnieniu lekarskim. 6 II 1984 połączono sprawę Janusza Kajdzika i Z. Hryciuka i sformułowano akt oskarżenia, 11 VI wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzegu uniewinniony, po rewizji wniesionej przez prokuratora 28 VIII Sąd Wojewódzki w Opolu uznał go winnym, ale postępowanie umorzono na mocy amnestii.

Od II 1989 współorganizator struktur „S” w Brzegu, 24 II 1989 – II 1990 członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Brzegu RKW Dolny Śląsk,

IV-VI 1989 członek KO „S” w Brzegu, II-VI 1990 członek Prezydium MKK Ziemi Brzeskiej, VII 1990 – 1992 przew. MKK Ziemia Brzeska; w III 1990 delegat na II WZD Regionu Dolny Śląsk. 1990–1993 w Partii Wolności, w 1993 w Koalicji dla Rzeczypospolitej. Od 1997 na emeryturze. Od 2009 w PiS.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

1981–1983 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Matryca; 9 XI 1983 – 14 III 1985 przez SB RUSW w Brzegu w ramach SOR krypt. Forma.

Zbigniew Bereszyński, Łukasz Sołtysik