Imieliński Waldemar (Częstochowa)

Zdjęcie

Urodził się 1 stycznia 1933 roku w Częstochowie, zm. 2 stycznia 1987 roku we Wrocławiu.

Był zaangażowany w ruch solidarnościowy, od początku istnienia „Solidarności Walczącej” był jej wielkim sympatykiem. Działalności podziemnej służył swoim samochodem. Najczęściej woził w różne miejsca Alicję Kopeć „Madzię”, która przenosiła ważne informacje oraz przewoziła wydawnictwa konspiracyjne związane z Solidarnością Walczącą. Mimo problemów z zakupem benzyny, organizował ją na potrzeby swej działalności.