Ismaiłov Aider (Krym)

Zdjęcie

Urodził się 4 września 1949 roku w Loto.

Ismailov Aider Rizanovicz, po deportacji rodziców z Krymu, w 1956 roku wraz z nim przeniósł się do Gurjewa w Kazachstanie. W latach 1965 – 1969 studiował na Politechnice, gdzie zdobył zawód specjalisty od wiercenia szybów naftowych i gazowych. W latach 1969 – 1971 odbył służbę wojskową w armii sowieckiej. Po demobilizacji zakończył zaoczny Związkowy Instytut Politechniczny w specjalności Transport Drogowy, a następnie Uniwersytet Marksizmu i Leninizmu.
W połowie lat osiemdziesiątych Aider Ismaiłow bardzo aktywnie włączył się w działalność narodową środowiska Tatarów Krymskich na rzecz przywrócenia im należnych praw, w tym możliwości powrotu na Krym. W 1990 roku nawiązał kontakt i współpracę z Piotrem Hlebowiczem z “Solidarności Walczącej”. Kolportował literaturę przywożoną przez Piotra Hlebowicza i innych członków „SW”.