Iwański Andrzej (Piła)

Zdjęcie

Urodził się w 1955 roku w m. Piła

Pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego „POLAM” w Pile. Od 1983 roku był aktywnym członkiem „Solidarności Walczącej”. Zajmował się produkcją i rozpowszechnianiem opozycyjnych ulotek na terenie dawnego województwa pilskiego. Jego działalność zwróciła uwagę SB, która w sierpniu 1986 roku wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Podstawą do jej wszczęcia stały się informacje, że w mieszkaniu małżeństwa Natalii i Andrzeja Iwańskich wykonywane są matryce do produkcji ulotek oraz że przebywał tam działacz podziemnych struktur „Solidarności” w Pile. W trakcie przeszukania w mieszkaniu Iwańskich, znaleziono matryce zawierające teksty dwóch ulotek pilskiej „Solidarności”. W związku z powyższym 7 sierpnia 1986 roku Andrzej Iwański został zatrzymany i osadzony w areszcie. Postawiono mu zarzut, że od połowy 1983 roku do 6 sierpnia 1986 roku brał udział w sporządzaniu i rozpowszechnianiu bezdebitowych wydawnictw zawierających treści „wrogie ustrojowi i porządkowi publicznemu”. Areszt uchylono 27 sierpnia 1986 roku. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Pile z 28 listopada 1986 roku, postępowanie karne zostało umorzone w konsekwencji zmiany w przepisach prawnych. Odtąd zarzucany Andrzejowi Iwańskiemu czyn miał być traktowany jako wykroczenie. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 137/2017 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.