Jabłoński Szymon

Zdjęcie

Urodził się 22 czerwca 1958 w Poznaniu.

W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Melioracji Wodnych na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W listopadzie i grudniu 1981 roku uczestniczył w strajku studenckim na Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od jesieni 1983 roku był zaprzysiężonym członkiem „Solidarności Walczącej”. W latach 1983 – 1987 drukował, był redaktorem i autorem artykułów (publikował pod pseudonimem St. Stanisławski) w dwutygodniku „Solidarność Walcząca”, zajmował się też kolportażem. W latach 1984 – 1985 z Adamem Szatkowskim zorganizował Studio Fotograficzne SW. Był współpracownikiem Radia „Solidarność Walcząca” w Poznaniu. Po aresztowaniu Macieja Frankiewicza i Szymona Łukasiewicza, od jesieni 1985 roku do 1987 roku, kierował poznańskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. Uczestniczył w spotkaniach przedstawicieli oddziałów SW z ukrywającym się Kornelem Morawieckim. W latach 1985 – 1986 pracował jako klimatolog w Zakładzie Biologii Rolnej i Leśnej PAN w Poznaniu. W latach 1986 – 1987 był instruktorem w Poznańskim Klubie Karate. W latach 1987 – 1989 przebywał na emigracji w RFN. Pełnił tam funkcję przedstawiciela poznańskiego oddziału SW w Niemczech. W 1988 roku zorganizował manifestację przed ambasadą PRL w Bonn na rzecz uwolnienia Kornela Morawieckiego. W latach 1989 – 1995 przebywał na emigracji w Kanadzie. Od 2009 roku jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca. W 2007 roku Szymon Jabłoński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2010 Krzyżem Solidarności Walczącej, w 2017 Krzyżem Wolności i Solidarności. W okresie od 15 maja 1984 roku do 3 marca 1990 roku był rozpracowywany przez Wydz.III/Inspektorat 2 WUSW w Poznaniu w ramach KE o kryptonimie „Trener” i SOR o kryptonimie „Ośmiornica”.