Jagiełło Zbigniew

Zdjęcie

Urodził się 23 stycznia 1964 roku w Strzelinie.

W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. W 1982 roku, razem z Dariuszem Kędrą, współzakładał Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarność. Uczestniczył w demonstracjach antyreżimowych i starć z ZOMO na ulicach Wrocławia w tym m.in. 31 sierpnia 1982 roku, kiedy z innymi członkami MROS stawiał zorganizowany, czynny opór atakującym funkcjonariuszom. Od grudnia 1982 roku był redaktorem, drukarzem i współorganizatorem kolportażu podziemnego pisma MROS „Wolna Polska”. W marcu 1983 roku współorganizował popartą przez „Solidarność Walczącą” i zaatakowaną przez ZOMO, demonstrację we Wrocławiu. Zbigniew Jagiełło był też uczestnikiem towarzyszącej ww. demonstracji akcji ulotkowej. W 1984 roku był współorganizatorem grupy wydającej podziemne pismo „Solidarność Młodzieży”, a także redaktorem, drukarzem i kolporterem tego tytułu. W 1985 roku wystąpił z inicjatywą przyłączenia MROS do „Solidarności Walczącej” i przekształcenia organizacji w Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej. Od 1985 roku należał do „Solidarności Walczącej”. Był również autorem publikacji w innych podziemnych wydawnictwach, współorganizatorem i koordynatorem siatki podziemnych drukarń, współtwórcą nowych ogniw SW. Od 1988 roku wchodził w skład Komitetu Wykonawczego SW, był też współredaktorem głównego wydania podziemnego dwutygodnika „Solidarność Walcząca”. Po 1990 roku zawodowo był związany z bankowością. Od września 2009 roku był prezesem Zarządu PKO Bank Polski do 2021. W 2007 roku został uhonorowany wyróżnieniem Orła „Rzeczpospolitej”, zwycięzcą konkursu Lider Polskiego Biznesu. W tym samym roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2008 Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.