Jakubauskas Adas (Litwa)

Zdjęcie

Urodził się 19 sierpnia 1964 roku w Butrymańcach.

Przedsiębiorca, politolog i działacz społeczny tatarskiego pochodzenia, przewodniczący Związku Wspólnot Litewskich Tatarów. W 1993 ukończył studia rusycystyczne na Wydziale Slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1986 – 1987 pracował w Kombinacie Eksperymentalnym Budownictwa Mieszkaniowego w Olicie. W roku 1989 związał się z „Solidarnością Walczącą”, ściśle odtąd współpracując z Jadwigą Chmielowską, Piotrem Hlebowiczem, Selimem Chazbijewiczem i Maciejem Ruszczyńskim na rzecz międzynarodowego poparcia reprezentacji politycznej i społecznej Tatarów Krymskich na Krymie. W 2017 roku Adas Jakubauskas otrzymał Krzyż Solidarności Walczącej.