Jakubiec Jacek (Jelenia Góra)

Zdjęcie

Należał do Komitetu Koordynacyjnego ,,Solidarność” regionu Jelenia Góra, który zawiązał się w 1982 roku i próbował integrować działalność rozproszonych – po ogłoszeniu stanu wojennego – grupek konspirujących działaczy „S”. Był pomysłodawcą i jednym z twórców późniejszego podziemnego wydawnictwa „Odroczenie”. Od 1984 roku do marca 1985 roku kolportował czasopismo „Zerwij Kajdany, Połam Bat… – Niezależne pismo Solidarności Walczącej w Piechowicach”.