Jakubowski Jerzy

Zdjęcie

Urodził się 13 lutego 1938 roku we Lwowie, zm. 19 grudnia 1998 roku w Krośnie.

W 1940 roku wraz z rodziną został wywieziony na Syberię. W 1945 roku wrócił do Polski. Ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1980 roku do sierpnia 1984 roku oraz od sierpnia 1989 roku pracował na stanowisku kierownika Działu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Krośnie. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Wraz z Janem Grzesikiem i Janem Żywcem współorganizował Komitet Założycielski w WSZ w Krośnie. Od października tego samego roku przewodniczył KZ.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, został internowany i osadzony w Ośrodkach Odosobnienia w Uhercach, i w Nowym Łupkowie. Został zwolniony 29 kwietnia 1982 roku. Jesienią tego samego roku został współorganizatorem podziemnej RKW Regionu Podkarpacie. Był jednym z drukarzy podziemnego czasopisma „Solidarność Podkarpacka”, współorganizował także szkolenia drukarzy w regionie. 5 marca 1984 roku, po rewizji w domu, został zatrzymany na 48 godzin. 9 czerwca 1984 roku został aresztowany. W lipcu tego samego roku zwolniono go na mocy amnestii. Należał do Komisji Charytatywnej i współorganizował aptekę leków zagranicznych z darów przy kościele Świętej Trójcy w Krośnie. W sierpniu 1984 roku został zwolniony z pracy. W latach 1986 – 1989 należał do Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Krośnie, a następnie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. W maju 1988 roku współorganizował prowadzoną w kościele oo. kapucynów zbiórkę pieniędzy dla strajkujących w Nowej Hucie i Stalowej Woli. Był wówczas przesłuchiwany. W styczniu 1989 roku, wraz z Andrzejem Janochą, Henrykiem Kuligą i Dariuszem Tejchmanem współorganizował struktury „Solidarności Walczącej” w Krośnie. W sierpniu 1989 roku został ponownie zatrudniony w krośnieńskim WSZ i został przewodniczącym KZ „S” tamże. W latach 1984 – 1985 był rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Krośnie w ramach SOR o kryptonimie „Spokojny”. W latach 1986 – 1990 w ramach SOR o kryptonimie „Sekta”.