Janiszewski Eugeniusz

Zdjęcie

Urodził się w 1933 roku, zm. w 2002 roku.

Zawodowy żołnierz. W latach osiemdziesiątych XX wieku przebywał na emeryturze. Od lat powojennych działał w antykomunistycznym podziemiu. W 1967 roku stworzył grupę „Wici” i związane z nią czasopismo o tej samej nazwie. W 1988 roku wstąpił do „Solidarności Walczącej” i został jej zaprzysiężonym członkiem. Był liderem grupy „Wici” SW oddziału Pomorze Zachodnie. Współorganizował akcje plakatowania miasta i pisania na murach wezwań do antyreżimowych manifestacji. Był aktywnym uczestnikiem tychże manifestacji, idąc zwykle w czołówce pochodu i niosąc transparent lub tubę. Po 1989 roku brał udział w organizacji Forum Demokratycznego do pierwszych wyborów samorządowych w Szczecinie. Był współzałożycielem „Solidarności 80”.