Janiszewski Józef

Zdjęcie

Urodził się 1 stycznia 1928 w Sikorkach, zmarł 13 czerwca 2019 w Krakowie

Od roku 1980 pomagał Jerzemu i Piotrowi Hlebowiczom przy zakładaniu komórek „Solidarności” Rolników Indywidualnych w gminie Gdów i gminach sąsiednich. Po wprwadzeniu stanu wojennego rozpoczął współpracę z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” oraz Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników. W 1985 roku wstąpił do krakowskiego oddziału „Solidarności Walczącej”. Brał udział w budowie bunkra-drukarni “Wilno” im. gen. Leopolda Okulickiego – “Niedźwiadka” pod pracownią Anny i Jerzego Hlebowiczów na terenie ich posesji w Zagórzanach. Drukowano w niej prasę podziemną, plakaty, ulotki w tym m.in. „Kurierek B”, „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Walcząca”. Drukarnia nie została nigdy zdekonspirowana. Współorganizował i pomagał przewozić papier, sprzęt, oraz gotowe wydruki. Sporadycznie pomagał Piotrowi Hlebowiczowi w procesie druku. Wielokrotnie wykonywał funkcję kuriera. Kolportował również prasę podziemną m.in. tytuły takie jak: „Kurierek B”, „Solidarność Zwycięży”, „Solidarność Rolników”. W latach dziewięćdziesiątych wyjeżdżał do Kazachstanu i Syberię (razem z Piotrem Hlebowiczem) w sprawach Polonii. W 2009 roku Józef Janiszewski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, został także odznaczony Krzyżem Solidarności Walczącej.