Jankowski Roman

Zdjęcie

Urodził się 3 lipca 1956 roku w Gdyni.

W 1975 roku ukończył V LO Gdyni, a w 1979 roku, tamtejsze Technikum Mechaniczne dla Pracujących. W 1996 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1982 – 1989, wraz z Ryszardem Andersem współorganizował struktury trójmiejskiej „Solidarności Walczącej”. Był także członkiem tej organizacji oraz drukarzem i kolporter wydawnictw podziemnych. Współtworzył również Radio „S”. W latach 1975 – 1977 odbył zasadniczą służbę wojskową. W latach 1977 – 1978 był studentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1978 – 1983 pracował w Stoczni Remontowej „Nauta” w Gdyni. W sierpniu 1980 roku współorganizował strajk w „Naucie”, został też przewodniczącym, a następnie członkiem KS. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność” i został członkiem KZ. Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 14 do 16 grudnia roku, brał udział w strajku w „Naucie”. W latach 1981 – 1983 był współpracownikiem TKZ w „Naucie”. Uczestniczył w akcji zbierania składek na rzecz osób internowanych, drukował również ulotki. W latach 1982 – 1984 współorganizował akcję „dyscyplinujące” członków PZPR, osoby uważane za współpracowników SB. Był też współorganizatorem zespołów szybkiego reagowania. W 1983 roku zwolnił się z pracy. W latach 1983 – 1986 był zatrudniony w Elektrociepłowni Wybrzeże. Od września 1986 roku do lipca 1989 roku, pozostawał w ukryciu. W latach 1986 – 1989 był współpracownikiem Bogdana Borusewicza i RKK „S”. Wraz z R. Andersem założył podziemną drukarnię, kolportował i drukował podziemne wydawnictwa w tym m.in.: „«Solidarność» Regionu Gdańskiego”, „Rozwaga i Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, a także ulotki, czasopisma Federacji Młodzieży Walczącej Regionów Gdańsk i Pomorze Wschodnie, PPS, WiP, KPN, PPN. Od 11 lutego 1987 roku do 18 listopada 1988 roku był rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR o kryptonimie „Drygent”. W 2014 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 426/2014 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.