Jaranowski Leszek

Zdjęcie

Urodził się 25 marca 1958 roku w Krakowie.

W latach 1979 – 1980 współpracował z WZZ. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Do grudnia 1981 roku przewodniczył Komisji Wydziałowej Centrum Obróbczego WSK-PZL, a także należał do KZ. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniach 13 – 14 grudnia 1981 roku, brał udział w strajku w WSK-PZL i przewodniczył KS. W latach 1982 – 1989 był członkiem TKZ w ww. zakładzie pracy, współpracował z MKS Nowa Huta oraz z RKW/RKS Małopolska. Od 1982 roku był zaangażowany w niezależną działalność wydawniczą jako redaktor, autor tekstów, organizator transportu i lokali, drukarz oraz dostawca sprzętu poligraficznego. W 1982 roku został współzałożycielem pisma „Jesteśmy, będziemy…”, założył również czasopismo „Miscellanea”. W latach 1982 – 1983 współpracował z „Serwisem Informacyjnym RKW/RKS” oraz „Aktualnościami RKW/RKS”. Od 1983 roku był współpracownikiem „Hutnika”. W 1982 roku został kolporterem i organizatorem sieci kolportażu takich czasopism jak m.in.: „Serwis Informacyjny RKW/RKS”, „Aktualności RKW/RKS”, „Hutnik”, „Solidarność Grzegórzecka”, „Mała Polska”, „Solidarność Hutników”, „Paragraf”, „Bez dekretu”, „Tygodnik Mazowsze”, „Arka” oraz książek NOW-ej i Biblioteki Obserwatora Wojennego. W tym samym roku założył, zorganizową i zaczął prowadzić biblioteki wydawnictw niezależnych, w tym m.in.: w latach 1982 – 1983 biblioteki TKZ w WSK-PZL; w latach 1985 – 1989 w PAN; w tym samym okresie w Konfraterni Robotniczej w Krakowie-Mistrzejowicach. 5 listopada 1982 roku został powołany do służby wojskowej w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, gdzie przebywał do końca lutego 1983 roku. W latach 1982 – 1985 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W latach 1985 – 1986 współpracował z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” i Pomarańczową Alternatywą. W latach 1987 – 1989 był współpracownikiem Federacji Młodzieży Walczącej i „Solidarności Walczącej”. W 1988 roku w czasie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie-Nowej Hucie był redaktorem, wydawcą, drukarzem i kolporterem „Hutnika”. W 1989 roku uczestniczył w przygotowaniach do wyborów 4 czerwca, w ramach których drukował ulotki wyborcze i zajmował się plakatowaniem. Był zaangażowany w pracę Sekcji Informacji ZR Małopolska „S”, w 1990, działania Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników „S”, w latach 1990 – 1991 działał w Sekcji Informacji KZ Krakowskich Zakładów Przemysłu Tytoniowego. Za swoją działalność został odznaczony w 2009 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.