Jarzębski Arkadiusz

Zdjęcie

Urodził się w 1966 roku w m. Bystrzyca Kłodzka

W latach 1982 – 1989 był zaangażowany w działalność opozycyjną. Należał do Młodzieżowego Komitetu Oporu we Wrocławiu. W latach 1982 – 1984 współpracował m.in. z „Solidarnością Walczącą” oraz Ruchem „Wolność i Pokój”. W ramach działalności konspiracyjnej gromadził oraz kolportował prasę i ulotki, wykonywał antyreżimowe napisy na murach. Uczestniczył też w antyreżimowych manifestacjach oraz happeningach „Pomarańczowej Alternatywy”. Brał udział w spotkaniach organizacyjnych Polskiej Partii Socjalistycznej. Był kilkukrotnie przesłuchiwany przez SB. 25 sierpnia 1988 roku, za posiadanie podziemnych druków został ukarany przez Kolegium Ds. Wykroczeń we Wrocławiu karą grzywny. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 438/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.