Jasińska-Nowak Renata (Jelenia Góra)

Zdjęcie

Urodził się 17 marca 1953 roku w Zielonej Górze, zm. 4 sierpnia 2019 roku we Wrocławiu.

W latach 1978 – 1981 była aktorką Wrocławskiego Teatru Lalek, a następnie, w latach 1981 – 1987 Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Od września 1980 roku aktywnie działała w strukturach NSZZ „Solidarność”. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komitetu Zakładowego we Wrocławskim Teatrze Lalek. W latach 1983 – 1987 współzakładała i należała do Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Współorganizowała Msze za Ojczyznę oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej w Jeleniej Górze. 13 czerwca 1987 roku brała udział w spotkaniu niezależnych środowisk twórczych z Janem Pawłem II w kościele św. Krzyża w Warszawie.
Była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Szykanowano ją w miejscu pracy poprzez nieprzydzielanie ról w teatrze. W sierpniu 1987 roku pod naciskiem SB dyrekcja Teatru im. C.K. Norwida nie przedłużyła z nią umowy o pracę. W latach 1987 – 1993 była aktorką we Wrocławskim Teatrze Współczesnym im. Edmunda Wiercińskiego. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych Renata Jasińska-Nowak współpracowała z „Solidarnością Walczącą”, a także z Komitetem Kultury Niezależnej we Wrocławiu. W lutym 1989 roku współorganizowała odtworzenie struktur NSZZ „Solidarność” we wrocławskim Teatrze Współczesnym. W tym samym roku brała także udział w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” w województwie jeleniogórskim.