Jaworska Tatiana (Kazachstan)

Zdjęcie

JTatiana Jaworska, wraz z mężem Andrzejem, przyjechała do Polski w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku z Kazachstanu, w ramach repatriacji. Pod koniec lat osiemdziesiątych oboje przyłączyli się do Polskiego Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Polonia Północna w kazachskim mieście Kokszetau, w którym mieszkali. Wielokrotnie gościli u siebie w mieszkaniu przedstawicieli Solidarności Walczącej m.in. Piotra Hlebowicza, Macieja Ruszczyńskiego, Józefa Janiszewskiego, którzy przyjeżdżali do Kazachstanu także w sprawach polonijnych. Współpracowali z Piotrem Hlebowiczem i Maciejem Ruszczyńskim w czasie kampanii na rzecz repatriacji Polaków z Kazachstanu do Polski. Użyczali również swojego samochodu na wyjazdy po całym obwodzie Kokszetauskim w celu spotkań z Polakami.