Jaworski Andrzej

Zdjęcie

Urodził się w 1970 roku w m. Włocławek

W latach 1987 – 1990 był aktywnym współpracownikiem Federacji Młodzieży Walczącej (FMW) w Gdańsku. W ramach tej działalności zajmował się kolportażem i dystrybucją ulotek i biuletynów sygnowanych przez FMW, „Solidarność” i „Solidarność Walczącą” na terenie Włocławka i Gdańska. W 1989 roku uczestniczył w zakładaniu Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej „NUMS”, której celem była „demilitaryzacja” przysposobienia obronnego i doprowadzenie do rozwiązania reżimowej organizacji młodzieżowej ZSMP. W 2018 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 320/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.