Jaworski Andrzej

Zdjęcie

Andrzej Jaworski – w latach 1982-1989 współpracownik Wydawnictwa Społecznego KOS, 1988-1990 działacz warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej powstałej z grupy “Alternatywa”; 1982-1990 kolporter, drukarz pism niezależnych min. “Tygodnik Wojenny”, “KOS”, “Tu i Teraz”, “Wielka Gra”, “Okienko”, “Zeszyty Edukacji Narodowej”, “Alternatywa”. 8 III 1984-28 VII 1984 aresztowany w Warszawie podczas druku wydawnictw niezaleznych, przewieziony i przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Radomiu; zwolniony na skutek “amnestii”. W 1984 skreślony z listy studentów SGGW . 1984-1987 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; wielokrotne poddany rewizjom. 1985 uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie., współpracownik Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu “Solidarności” (MRKS). Do 16 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Radomiu w ramach SOR. Zmarł w 2020 r. w wieku 59 lat.