Jaworski Piotr Marceli

Zdjęcie

Urodził się w 1962 roku w m. Łódź

Od 1980 roku jako student Wydziału Historii Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie uczestniczył w działaniach Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Po 1983 roku pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowego Samorządu Studenckiego. Był inicjatorem zawieszenia krzyży w pomieszczeniach samorządu oraz na uczelni, a także współorganizatorem akcji protestacyjnej i współautorem listu przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, skierowanego w lipcu 1985 roku do Sejmu PRL. W środowisku studenckim kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W związku z podejrzeniem zamiaru prowadzenia nielegalnej propagandy w trakcie planowanego wyjazdu na Międzynarodowy Obóz Pracy na Węgry, w sierpniu 1985 roku, został objęty zakazem wyjazdów zagranicznych, co uniemożliwiło mu wykonywanie pracy pilota wycieczek zagranicznych. W latach 1987 – 1989 był działaczem, a od wiosny 1989 roku przewodniczącym łódzkiego oddziału „Solidarności Walczącej” oraz współzałożycielem i redaktorem pisma „Wolność”. W 2017 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – 482/2017 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.