Jęczmyk Lech

Zdjęcie

Urodził się 10 stycznia 1936 roku w Bydgoszczy.

Tłumacz literatury anglojęzycznej i rosyjskiej. W 1960 roku ukończył studia na Wydziale Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1950 – 1955 przewodniczył szkolnemu kołu ZMP W latach 1959 – 1963 był zatrudniony jako pracownik biblioteki Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W latach 1963 – 1978 pracował jako kierownik redakcji w Państwowym Wydawnictwie „Iskry”. W latach 1978 – 1984 pełnił funkcję kierownika działu literatury anglojęzycznej w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Do 1983 roku należał do ZLP. W latach 1980 – 1981 wchodził w skład redakcji „Komunikatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego »Solidarność« przy Bibliotece Narodowej”. W latach 1981 – 1984 działał w „Solidarności” Międzywydawniczej. W latach 1982 – 1984 był autorem (ps. AZ, Adam lub Antoni Zajonc, Andrzej Zawada), redaktorem oraz kolporterem podziemnych czasopism „BMW”, „Wyzwolenie”, „Vacat”; „Sprawa”. W latach 1981 – 1989 działał w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych. W 1983 roku współzakładał Ruch Polityczny Wyzwolenie. Był autorem Deklaracji i Elementów programu RP Wyzwolenie. W latach 1985 – 1992 wchodził w skład Zarządu Polskiej Partii Niepodległościowej. W latach 1984 – 1992 pracował jako kierownik działu zagranicznego, następnie jako redaktor naczelny „Fantastyki” i „Nowej Fantastyki”. W latach 1991 – 1992 uczestniczył w organizowanych przez „Solidarność Walczącą” spotkań narodów przeciw ZSRR na Litwie, w Estonii i w Gruzji. W 1999 roku został odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury, w 2007 roku otrzymał Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od 24 kwietnia 1982 roku był rozpracowywany przez Wydział III-1 KS MO w ramach kwestionariusza ewidencyjnego o kryptonimie „Czytelnik”.