Jędrasik Włodzimierz (Kępno)

Zdjęcie

Urodził się 27 maja 1955 roku w Kępnie.

Mechanik urządzeń chłodniczych. W 1976 roku ukończył Policealne Studium Zawodowe we Wrocławiu. W latach 1976 – 1985 pracoał jako maszynista urządzeń chłodniczych w Ostrowskich Zakładach Drobiarskich w Kępnie. W 1980 roku współinicjował powołanie w OZD w Kępnie Tymczasowego Komitetu Zakładowego „Solidarność”, następnie przewodniczył KZ. Od 15 maja 1981 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Kępnie. Od 28 kwietnia 1981 roku był wiceprzewodniczącym RKW przy MKZ Kalisz. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13 grudnia 1981 roku, brał udział w przeniesieniu dokumentów MKP do ks. Mariana Magnuszewskiego i ukryciu powielacza. 16 grudnia 1981 roku został zwolniony z pracy. 18 grudnia tego samego roku, po interwencji dyrekcji zakładu, przywrócono go do pracy. Był drukarzem i kolporterem podziemnych wydawnictw. W 1982 roku nawiązał kontakt z wrocławskim oddziałem „Solidarności Walczącej”. W latach 1982 – 1984 był jednym z liderów kępińskiej grupy Harpun. Udostępniał piwnicę swojego domu w Kępnie na druk ulotek. 4 marca 1984 roku, w wyniku rewizji w mieszkaniu (znaleziono po kilkadziesiąt egzemplarzy różnych tytułów prasy podziemnej, m.in. „Biuletynu Informacyjnego”, „Solidarności Walczącej”, „Odrodzenia”, „Repliki”) został aresztowany. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. 18 maja 1984 roku, wyrokiem Sądu Rejonowego w Kępnie, skazano go na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. 30 lipca 1984 roku postępowanie wobec niego umorzono na mocy amnestii. W latach 1985 – 1990, wspólnie z bratem, prowadził gospodarstwo rolne w Czarnym Lesie. Do 12 maja 1984 roku był rozpracowywany przez Wydział IV KW MO w Kaliszu/p. IV RUSW w Kępnie w ramach KE o kryptonimie „Klon”. Do 14 kwietnia 1986 roku w ramach SOR o kryptonimie „Metro”.