Jędrzejczak Tomasz

Zdjęcie

Urodził się 7 lipca 1944 roku w Sinning (Bawaria, Niemcy)

W marcu 1968 roku uczestniczył w protestach studenckich we Wrocławiu. W sierpniu 1980 roku pełnił funkcję przewodniczącego Wydziałowego Komitetu Strajkowego we wrocławskim Pafawagu, a następnie uczestniczył w pracach Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wziął udział w strajku na terenie Pafawagu. W grudniu 1981 roku został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, gdzie więziono go do lutego 1982 roku. Po raz drugi został internowany w maju 1982 roku i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Przebywał tam do lipca 1982 roku. Po raz trzeci internowano go w październiku 1982 roku. W listopadzie 1982 roku zwolniono go z Ośrodka Odosobnienia w Grodkowie. Po wyjściu na wolność, w latach 1984 – 1989 był członkiem „Solidarności Walczącej”. Brał udział w licznych akcjach ulotkowych i plakatowych. Był czynnie zaangażowany w kolportaż pism niezależnych takich jak: „Jutrzenka”, „Biuletyn Informacyjny”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”. W latach 1982-1989 działał w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu.