Jerzy Sołtysiak

Zdjęcie

Urodził się w 1949 roku w m. Kościelna Wieś

Był wieloletnim pracownikiem Stoczni Szczecińskiej. Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach Grudnia ’70, Stycznia ’71, Czerwca ’76 oraz Sierpnia ’80 w Szczecinie. 17 grudnia 1970 roku, wraz z grupą pracowników wydziału W-2, wziął udział w starciach z milicją na ulicach Szczecina oraz pod budynkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR i KWMO. Od 18 grudnia 1970 roku uczestniczył w strajku okupacyjnym na terenie Stoczni Szczecińskiej, natomiast w styczniu 1971 roku na wydziale W-2 kierował strajkiem okupacyjnym. W czerwcu 1976 roku, podczas wydarzeń w Radomiu i Ursusie, zorganizował na wydziale protest, który został stłumiony przez SB. W sierpniu 1980 roku zorganizował przestój w pracy na wydziale W-5 oraz został wybrany delegatem trójki reprezentującej wydział na zebraniu organizacyjnym strajkujących stoczniowców. W czasie strajku w sierpniu 1980 roku oraz w pierwszych dniach stanu wojennego był zaangażowany w pracę służb porządkowych, których zadaniem była ochrona pracowników i mienia stoczniowego. Na swoim wydziale tworzył podziemne struktury NSZZ „Solidarność”. W latach 1982 – 1989 aktywnie działał w podziemnej „Solidarności”. Współorganizował Tajną Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Stoczni Szczecińskiej. Brał udział w konspiracyjnych spotkaniach „Duszpasterstwa Ludzi Pracy Jezuitów” w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Poprzez zbiórkę pieniędzy, organizował pomoc dla pracowników zwalnianych z pracy, osób internowanych i osadzonych w więzieniach oraz ich rodzin. Kolportował wydawnictwa, ulotki i pisma, takie jak: „Obraz”, „Jedność”, „Grot”, „Solidarność Walcząca” i inne. Udostępniał swoje mieszkanie celem organizowania w nich spotkań opozycjonistów struktur podziemnej Solidarności. Był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w jego domu przeprowadzano rewizje. Po legalizacji NSZZ „Solidarność” w 1989 roku został jego przewodniczącym na wydziale W-5. W roku 2018 na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 303/2018 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.