Jeżewska Jadwiga

Zdjęcie

Urodził się w 1950 roku w m. Wysoczyn

W latach 1986 – 1989 była drukarzem Niezależnych Wydawnictw Książkowych „Wers” i „Prawy Margines”, działających w Warszawie z ramienia „Solidarności Walczącej”. W jej warszawskim mieszkaniu funkcjonowała w ww. okresie podziemna drukarnia, w której pracowała wspólnie z mężem Januszem. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 28/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.