Jeżewski Janusz

Zdjęcie

Urodził się w 1947 roku w m. Warszawa

W latach 1986 – 1989 był drukarzem Niezależnych Wydawnictw Książkowych „Wers” i „Prawy Margines”, działających w Warszawie z ramienia „Solidarności Walczącej”. W jego warszawskim mieszkaniu funkcjonowała w ww. okresie podziemna drukarnia, w której pracował razem z żoną Jadwigą. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 28/2016 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.