Jezior Weronika Maria

Zdjęcie

Urodził się 1 lipca 1957 roku we Wrocławiu.

W 1982 roku ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1981 roku przyłączyła się do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1982 – 1986 była zatrudniona jako pracownik techniczno-administracyjny UMCS. W latach 1986 – 1990 pracowała jako nauczycielka fizyki w lubelskich szkołach podstawowych. W marcu 1983 roku, wraz z Andrzejem Patyrą i Krzysztofem Duszkiewiczem, zakładała Radę „Solidarności Walczącej” Lublin oraz redakcję podziemnego dwutygodnika „SW Lublin. Pismo organizacji Solidarność Walcząca Ziemi Lubelskiej”, które do 1987 redagowała i drukowała z Andrzejem Patyrą i Krzysztofem Duszkiewiczem. Również w 1983 roku została współzałożycielką wydawnictwa Biblioteczka SW Lublin, które wydawało konspiracyjne książki, kalendarze oraz znaczki poczt podziemnych. Była łączniczką SW Lublin z SW we Wrocławiu. Była kilkakrotnie przesłuchiwana. W latach 1989 – 1994 należała do Międzyszkolnej KZ „S” w Lublinie. W latach 1989 – 1990 wchodziła w skład Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” tamże oraz była delegatem na WZD Sekcji. Od 1990 była wizytatorem, następnie starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie. Od 14 maja 1984 roku była rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Lublinie w ramach SOR o kryptonimie „Mąciciele”.