Juraszczyk Marian

Zdjęcie

Urodził się 26 marca 1949 roku w Poddębicach.

Absolwent Instytutu Teologicznego w Łodzi. Był zatrudniony w kilku zakładach pracy w Poddębicach, na Śląsku Opolskim i Mazowszu. Od lat siedemdziesiątych był zatrudniony w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych Teofilów w Łodzi. 13 sierpnia 1980 roku brał udział w strajku w miejscu pracy. Był współautorem postulatów załogi, m.in. utworzenia wolnych związków zawodowych. We wrześniu 1980 roku wstąpił do NSZZ „Solidarność”, należał do Komitetu Założycielskiego, przewodniczył Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, 14 grudnia 1981 roku, uczestniczył w strajku okupacyjnym w swoim zakładzie pracy. Od 15 grudnia 1981 roku do roku 1989, pełnił funkcję przewodniczącego Tajnej Tymczasowej KZ „S” w ZTK Teofilów. W latach 1983 – 1988 działał w Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Łodzi. W latach 1982 – 1989 hurtowo kolportował wydawnictwa podziemne. W 1986 zwolniono go z pracy. W latach 1985-1988 drukował i wchodził w skład redakcji pisma MKK „Gotowość «Solidarności»”. W latach 1987 – 1989 działał w „Solidarności Walczącej”.