Jürgenson Kalle

Zdjęcie

Urodził się 1 września 1960 roku w Tallinie (Estonia).

Ukończył studia w dziedzinie fizyki-astrofizyki teoretycznej na uniwersytecie w Tartu. Od 1990 roku do 1998 roku Kalle Jürgenson miał kontakty z różnymi polskimi ugrupowaniami w tym z Wydziałem Wschodnim „Solidarności Walczącej”. Matka Kalle była Polką i przyjmowała w swoim domu przebywających w Tallinnie przedstawicieli polskiej ugrupowań niepodległościowych. Bardzo często bywali tam członkowie „Solidarności Walczącej”. Jesienią 1990 roku przystąpił do utworzonej w Warszawie organizacji „Centrum Koordynacyjne Warszawa ’90”, która skupiała większość organizacji niepodległościowych z ZSSR, oraz z Polski, Czechosłowacji, Bułgarii, Laosu. Celem jej działalności była współpraca informacyjna i polityczna, wspólne konferencje w Polsce i w republikach ówczesnego ZSSR, szkolenie poligraficzne, przerzut sprzętu poligraficznego, literatury i środków łączności z Polski na Wschód. W 2009 roku został odznaczony Orderem Zasługi RP, otrzymał również Krzyż Solidarności Walczącej.