Jusis Zbigniew

Zdjęcie

Współpracę z SW nawiązał wspólnie z Adamem Borowskim, Mirosławą Łątkowską, Tadeuszem Markiewiczem, Jackiem Mejsakiem i Krzysztofem Wolfem. 

Działalność przejawiała się w druku i kolportażu wydawnictw podziemnych.