Kaczmarek Mieczysław Kazimierz

Zdjęcie

Urodził się w 1942 roku w Łuszczanowie.

Był działaczem NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcje zastępcy przewodniczącego Komitetu Zakładowego przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli oraz przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” dla Miasta i Gminy Swarzędz. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Od 13 grudnia 1981 roku do 5 lipca 1982 roku przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną, utrzymując ścisłe kontakty z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność” i angażując się w kolportaż podziemnych wydawnictw w tym m.in. czasopisma „Obserwator Wielkopolski”, czy kalendarze „Solidarności Walczącej”. Zbierał także fundusze dla osób więzionych i dla celów konspiracji. W 2012 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 193/2012 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.