Kaczorowski Jarosław Marek

Zdjęcie

Urodził się w 1955 roku w m. Szczecin

W latach 1984-1989 prowadził działalność konspiracyjną. Był aktywnym członkiem podziemnego NSZZ ,,Solidarność’’ oraz Federacji Młodzieży Walczącej, a także kolporterem materiałów bezdebitowych. Od 1984 roku zaangażował się w działalność nielegalnych struktur ,,S” w Szczecinie. W 1986 roku został także członkiem FMW, w ramach której uczestniczył w akcjach ulotkowo-kolportażowych. Rownolegle zajmował się koordynacją działań organizacji podziemnych, kolportując także wydawnictwa podziemne sygnowane przez Ruch Wolność i Pokój oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Uczestniczył w antyreżimowych demonstracjach.
W 1987 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa próbowali bezskutecznie nakłonić go do współpracy. Z powodu kategorycznej odmowy i aktywności opozycyjnej został objęty stałą kontrolą operacyjną. Pomimo daleko posuniętej inwigilacji, w 1988 roku podczas pobytu w Berlinie Zachodnim rozpowszechniał nielegalne materiały związane z działalnością ,,S”. Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.