Kalinowski Wacław

Zdjęcie

Urodził się w 1927 roku w Chajnówce, zmarł 26 czerwca 1991 roku we Wrocławiu.

W 1968 roku uczestniczył w antyreżimowych protestach na terenie Wrocławia i Warszawy. Kolportował również wydawnictwa niezależne między tymi miastami. Został zidentyfikowany przez SB w czasie przesłuchań warszawskich studentów, w konsekwencji czego był sądzony i został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności, z czego odbył 1,5 roku kary. Po wyjściu na wolność nie mógł znaleźć zatrudnienia. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. W czerwcu 1982 roku zasilił szeregi „Solidarności Walczącej”. W ramach działalności w niej zajmował się m.in. kolportażem, organizowaniem spotkań działaczy SW oraz zakupem składników potrzebnych do druku.