Kalisz Ewa

Zdjęcie

Urodziła się w 1950 roku w m. Gdynia.

Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 1985-1989 działała w tajnych strukturach związkowych w Trójmieście jako łączniczka podziemnych struktur „Solidarności Walczącej”. Współpracowała i wchodziła w skład redakcji czasopisma „Solidarność Walcząca Grupy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”, pracowała także przy redakcji biuletynu „Poza Układem” wydawanego przez Joannę Dudę-Gwiazdę. W 2016 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 515/2016 – nadano jej Krzyż Wolności i Solidarności.