Kamiński Franciszek (Lubin)

Zdjęcie

Urodził się 18 lutego 1943 roku w Krzyżowej

Pan Franciszek Kamiński był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Górniczych „Rudna” w Lubinie. 14 grudnia 1981 roku w miejscu pracy zorganizował strajk i kierował nim do 17 grudnia. Po zakończeniu strajku, przebywając w ukryciu kontynuował działalność podziemną, m.in. pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Redagował oraz drukował nielegalne czasopisma: „Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny”, „Zagłębie Miedziowe”, kolportował „Z Dnia na Dzień”. Dnia 24 lipca 1982 r. został aresztowany i zatrzymany w Areszcie Śledczym w Legnicy, a następnie 22 października 1982 r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy został skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do 13 stycznia 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.W latach 1984 – 1989 Pan Franciszek Kamiński należał do Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Zagłębie Miedziowe. Współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Był autorem artykułów oraz redaktorem naczelnym w pismach podziemnych: „Wolny głos”, „Swojak”, „Miedziak”.W związku z prowadzoną działalnością był kilkukrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. W 2019 roku na podstawie postanowienia Prezydenta RP – nr 218/2019 – nadano mu Krzyż Wolności i Solidarności.